• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 02/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã thông qua Nghị quyết số 16NQ/2024/VC25-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

Trân trọng.