• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 01/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Nghị quyết số 37NQ/2023/VC25-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng.

Trân trọng./.