• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Đính chính nghị quyết HĐQT số 20/NQ/2023/VC25-HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 20/6/2023, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ/2023/VC25-HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán, đồng thời đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình đánh máy nên có sai sót về nội dung đã công bố tại mục 12 Điều 4 Nghị quyết, do đó Công ty xinh đính chính lại thông tin, chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng.