• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ liên quan đến thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 19/10/2023 đến ngày 26/10/2023, cụ thể:

  1. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Nhàn đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành với số lượng 57.135 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện: 57.135 cổ phiếu)
  2. Bà Nguyễn Thị Trâm Ca- Người có liên quan của PTGĐ Nguyễn Xuân Nhàn đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành với số lượng 12.200 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện: 12.200 cổ phiếu)
  3. Phó Tổng Giám đốc Trương Văn Đức đăng ký nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành với số lượng 35.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện: 67.000 cổ phiếu)

Chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng./.