• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ liên quan đến thực hiện quyền mua phân phối lại, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 07/11/2023 đến ngày 16/11/2023, theo chi tiết đính kèm.

Trân trọng.