• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/10/2023, cụ thể:

  1. Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Trung đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành với số lượng 235.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện: 470.000)
  2. Phó Tổng Giám đốc Trương Văn Đức đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành với số lượng 16.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện: 32.000)
  3. Phó Tổng Giám đốc Đỗ Ngọc Hải đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành với số lượng 19.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện: 38.000)
  4. Kế toán trưởng Nguyễn Đức Quang Thông đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành với số lượng 13.200 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện: 26.400)

Chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng./.