• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trương Văn Đức

Kính gửi Quý cổ đông!

Ông Trương Văn Đức – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 đăng ký giao dịch cổ phiếu (VCC) theo Thông báo đính kèm, trong đó:

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 20.000 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện từ 09/12/2021 – 9/01/2022.

Trân trọng.