• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT giao dịch với Cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 23/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex đã phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch liên quan đến công tác thi công, cung cấp máy thi công, nhân công, vật tư và các phụ lục hợp đồng, … giữa Công ty Cổ phần Vinaconex 25 và Tổng Công ty CP Vinaconex (Công ty mẹ) tại Dự án thành phần 3: Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành- Giai đoạn 1.

Chi tiết Theo đính kèm

Trân trọng./.