• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 06/7/2023, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 do Phòng Đăng ký kinh doanh Tp. Đà Nẵng cấp ngày 05/7/2023 với nội dung thay đổi thông tin căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật, chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng.