• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 06/12/2023, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05/12/2023 với nội dung thay đổi thông tin vốn điều lệ thành 240.000.000.000 đồng, chi tiết theo đính kèm.