• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động các Chi nhánh thay đổi

Kính gửi Quý cổ đông!

Ngày 5/5/2022, Công ty CP Vinaconex 25 đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động các Chi nhánh thay đổi địa chỉ Chi nhánh và Người đứng đầu:

– Chi nhánh Bất động sản Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam

– Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam.

Vui lòng xem đính kèm.

Trân trọng.