• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT kết quả phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúngNghị quyết số 36QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023.

Trân trọng./.