• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,

Trên cơ sở phê duyệt của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Quyết định số 19QĐ/2023/VC25-HĐQT, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 30062003- Vinaconex 25 vào ngày 30/6/2023, với thông tin cụ thể sau:

– Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Trân trọng!