• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Nhận GCN Đăng ký hoạt động Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi đến Quý Cổ đông về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Bê tông Công ty tại Quảng Nam theo đính kèm.

Trân trọng