• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT – Nhận GCN ĐK hoạt động CN BDS tại Quảng Nam

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25

Ngày 23/11/2017, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Bất động sản Công ty cổ phần Vinaconex25 tại Quảng Nam do Phòng Đăng ký dinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

Chi nhánh có địa chỉ: số 279 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do ông Đỗ Ngọc Hải – Phó TGĐ Công ty làm Giám đốc Chi nhánh.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã có Công văn số 1186/CV/2017/CBTT ngày 24/11/2017 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội theo quy định.

Kính thông báo đến Quý cổ đông./.