• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT: Ông Trần Tuấn Anh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/3/2018

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phẩn Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông CV công bố thông tin về việc ông Trần Tuấn Anh – Phó TGĐ TCT, UV HĐQT Công ty tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/3/2018.

Công ty cũng đã thực hiện CBTT tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

Xin vui lòng xem văn bản đính kèm.