• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT về Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty với thời gian bổ nhiệm 05 năm từ ngày 01/12/2020 đối với Ông Nguyễn Văn Trung theo Quyết định số 34.QĐ/2020/VC25-HĐQT Công ty. Vui lòng xem Công văn đính kèm.

Trân trọng!