• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Bản cáo bạch của Công ty.

Trân trọng./.