• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT về Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông Công văn số 6649/UBCK-QLCB của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo đính kèm.

Trân trọng.

Your browser does not support PDFs. Download the PDF .