• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP VINACONEX25

Ngày 14/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Quyết định số 1105 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Thật từ ngày 14/11/2017 đến ngày 30/11/2017 (đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ) và Quyết định số 1150 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT, Phó TGĐ thường trực đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017. 

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Công ty đã có văn bản số 1147 CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ nhiệm nêu trên.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 xin trân trọng thông báo.

Trân trọng.