• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu giao dịch thành công: 125.000 cổ phiếu

  Lý do: Chỉ thỏa thuận được 125.000 CP

  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 235.000 cổ phiếu

– Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/12/2020 đến ngày 03/01/2021.

Trân trọng!