• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CV 502 (19.06.2012) CBTT – CBTT BAT THUONG – THAY DOI DKKD

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông CV 502 (19.06.2012) CBTT – CBTT BAT THUONG – THAY DOI DKKD

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25