• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CV 626 Giai trinh BCTC QUY 2.2012

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông CV 626 Giai trinh BCTC QUY 2.2012

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25