• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CV 630 (19.07.2012) CBTT BCTC QUY 2.2012 – CONG TY ME

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25