• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Hướng dẫn thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông nội dung hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Vui lòng xem file Thông báo đính kèm.