• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

TB (07.09.2012) GIAO DICH CUA NGUOI DUOC UY QUYEN CBTT

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25