• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

TCT Vinaconex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông!

Tổng công ty CP Vinaconex thông báo kết quả thực hiện báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.120.000 cổ phiếu, tỷ lệ 51% Vốn điều lệ

– Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 1.839.300 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu giao dịch thành công: 1.839.300 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 7.959.300 cổ phiếu, tỷ lệ 66,33% Vốn điều lệ

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

– Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 13/5/2021

Chi tiết vui lòng xem Báo cáo đính kèm.

Trân trọng!