• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ông Phạm Bá Trung – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đăng kí bán 25.000 cổ phiểu.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.