• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng Giám đốc Vinaconex 25

Kính gửi Quý cổ đông.

Các cơ quan, doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng thông báo giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Vui lòng xem file đính kèm.