• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Thông báo Kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2017

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2017.

Vui lòng xem file đính kèm .