• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Cập nhập ngày 17/3/2022)

Kính gửi Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian:  Lúc 8h00, ngày 19 tháng 03 năm 2022 – Thứ Bảy 

2. Địa điểm:   Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VCC theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax) tham dự trước 17h00 ngày 18/03/2022 (Thứ Sáu) đến Công ty.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

–      Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

–      Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

–      Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconex25.com.vn.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty – 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng (ĐT: 0236.3621637, Email: tuannv@vinaconex25.com.vn).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

(đã ký)

Bộ Tài liệu Đại hội kèm theo:

 1. Đơn từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên (ông Bùi Phước Hùng)
 2. Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên BKS; Mẫu giấy đề cử, ứng cử; Mẫu sơ yếu lý lịch; Quy chế bầu cử TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
 3. Thư đề cử ứng viên BKS Công ty của Cổ đông TCT Vinaconex;
 4. Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội;Phiếu biểu quyết (mẫu).
 5. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội;
 6. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 7. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 8. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo của HĐQT về thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ liên quan điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở KĐT Thiên Ân;
 9. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 10. Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
 11. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
 12. Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 13.  Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
 14. Tờ trình của HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
 15. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.