• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 26/3/2016, Vinaconex 25 (VCC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội, có ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng ban kiểm soát TCT CP Vinaconex, ông Nguyễn Quốc Hải – Trưởng VPĐD TCT CP Vinaconex tại Đà Nẵng,  ông Phạm Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc  Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Đại diện kiểm toán, các cơ quan thông tấn báo chí, cùng 143 cổ đông,  sở hữu hoặc đại diện đối với 4.759.062 cổ phần, tương đương với 79,32% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex 25.

Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Chủ tịch HĐQT do bận công tác nước ngoài. Ngày 23/3/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT thường trực chủ trì đại hội. Tại Đại hội, cổ đông đã biểu quyết 100% thống nhất việc uỷ quyền cho ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT thường trực chủ trì đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã thông qua:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, chương trình công tác của HĐQT năm 2016

Báo cáo của BKS năm 2015

Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2015

Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản tiền lương, thưởng các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BĐH nhân dịp Tết Bính Thân 2016

Báo cáo các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo về việc không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng trong năm 2015; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng trong Quí II/2016.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Vương Công San – Trưởng ban cố vấn Chiến lược phát biểu tại Đại hội

Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo trước Đại hội

 

XEM BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

XEM NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016