• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi Quý cổ đông!

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Vinaconex 25 chi tiết theo đính kèm.
 
Trân trọng.