• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinaconex 25
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25
Mã chứng khoán:VCC
Mã ISIN:VN000000VCC2
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:27/02/2018
Lý do và mục đích  : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời hạn thực hiện : 22/03/2018
 
Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết: