• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Kính gửi Quý cổ đông:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Vinaconex 25
 
Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25
 
Mã chứng khoán:VCC
 
Mã ISIN:VN000000VCC2
 
Mệnh giá:10,000 đồng
 
Sàn giao dịch:HNX
 
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng:25/04/2017
 
Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
Nội dung cụ thể:
– Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
– Ngày thanh toán: 12/05/2017
 
Vui lòng truy cập đường link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết:
http://www.vsd.vn/22-p4c23-39297/649/VCC-Tra-co-tuc-nam-2016-bang-tien.htm