• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi quý cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến quý cổ đông Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Xin vui lòng xem file đính kèm.