• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2017

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến quý cổ đông nội dung Báo cáo tài chính Quý IV/2017 trước kiểm toán. Vui lòng xem các file đính kèm:

1. Công văn CBTT báo cáo tài chính Quý IV/2017

2. File báo cáo tài chính Quý IV/2017.