• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2019.

Trân trọng!