• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4)

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Công văn đính kèm.

Trân trọng!