• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25
Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi tới quý cổ đông Công ty Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012. Chi tiết xem tại đây