• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-BC KẾT QUẢ GDCP NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi Quý Cổ đông:

Ông: Nguyễn Văn Hòa – em ruột Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Hải đã bán thành công 5.000 cổ phiếu

Xem file báo cáo đính kèm.