• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX 25.

Ngày 16/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Quyết định số 1127 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Bất động sản tại Quảng Nam và Quyết định số 1126 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hải – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bất động sản Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Công ty đã có Công văn số 1160/CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.