• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC- CBTT Báo cáo kiểm toán vốn

Kính gửi quý cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến quý cổ đông toàn văn báo cáo kiểm toán vốn tại thời điểm 17/3/2017

File đính kèm