• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2019 đính kèm.

Trân trọng.