• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo quản trị bán niên 2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 theo đính kèm.

Trân trọng!