• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2019

Kính gửi Quý cổ đông:

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý I/2019 gồm có: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trân trọng.