• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng.