• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 theo đính kèm.

Trân trọng!