• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 theo đính kèm.

Trân trọng.