• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

  • Phó Tổng giám đốc Trương Văn Đức được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 034QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019.
  • Phó Tổng giám đốc Đỗ Ngọc Hải được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 035QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019.
  • Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Nhàn được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 036QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019.

Vui lòng xem Công văn đính kèm.

Trân trọng.